Počet položek: 0 0 KČ

Dezinfekce na ruce 500 ml (náhradní náplň) - aroma trnky

Desinfekční roztok na ruce Lavosept® - 500 ml (náhradní náplň) - aroma trnky

kliknutím zvětšíte
Lavosept® roztok - dezinfekce 500 ml (náhradní náplň) - aroma trnky
Lavosept® roztok - dezinfekce 500 ml (náhradní náplň) - aroma trnkyLavosept® roztok - dezinfekce 500 ml (náhradní náplň) - bez aromaLavosept® roztok - dezinfekce 500 ml (náhradní náplň) - bez aroma
ks
Kód:G:3980
Cena s DPH : 221 KČ
Cena bez DPH : 183 KČ
DPH:21 %
Dostupnost:Skladem
Alkoholový dezinfekční přípravek ve formě roztoku, který obsahuje i zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění pokožky. Náhradní 500ml náplň.

Přípravek má příjemné aroma trnky.

Lavosept

Lavosept® je alkoholový dezinfekční přípravek pro hygienickou dezinfekci kůže. Dodává se ve formě roztoku nebo čirého gelu, který obsahuje i zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění pokožky.

Přípravek Lavosept® je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu s velkým počtem osob - v nemocnicích, ordinacích, ve stravovacích provozech, v potravinářských výrobách, v oblasti rehabilitace, v kosmetických salónech při manikúře, modeláži umělých nehtů, pedikúře, tetování kůže, ve sportovních zařízeních, v půjčovnách sportovního náčiní, fitness, wellness, při nákupech v supermarketu, při cestování atd.

Dezinfekční účinnost přípravku Lavosept® byla posuzována na Státním zdravotním ústavu v Praze, v Centru epidemiologie a mikrobiologie v Národní referenční laboratoří pro dezinfekci a sterilizaci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem, před použitím si přečtěte označení a informace o přípravku.

NEBEZPEČÍ

H-věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
P-věty:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení -
zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volej

Další nebezpečnost
Směs není zařazena jako perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní,
velmi bioakumulativní (vPvB) v souladu s přílohou XIII Nařízení 1907/2006/EC.

Potřebujete poradit ? Dezinfekce na ruce 500 ml (náhradní náplň) - aroma trnky

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam